Deze scriptie onderzoekt op een exploratieve wijze de relatie tussen werknemerswaarden en de voorkeur voor werkgevers-kenmerken onder de Nederlandse beroepsbevolking. In opdracht van Motivaction is een van hun producten, de WorkProfiler, verder onderzocht met als doel om per werknemersprofiel te achterhalen welk type werkgever de voorkeur heeft per werknemerstype van de WorkProfiler. De WorkProfiler is een segmentatie op basis van werknemerswaarden en drijfveren. Wanneer een werknemer de WorkProfiler invult, is het resultaat daarvan het werknemersprofiel. Met dit onderzoek kan Motivaction organisaties adviseren hoe de employer-branding moet worden vormgegeven voor de verschillende werknemersprofielen. Het onderzoek is uitgevoerd onder de Nederlandse beroepsbevolking door middel van een conjunct-analyse. Dit onderzoek levert inzichten over welke werkgeverskenmerken belangrijk zijn voor verschillende werknemersprofielen. De resultaten laten zien dat er een samenhang is tussen de werknemerswaarden en de voorkeur voor werkgeverskenmerken. Voor de onderscheidende groepen werknemerswaardenclusters zijn er werkgeversomschrijvingen gemaakt. Deze geven een indicatie over de verschillen in voorkeur tussen de groepen. Voor vervolgonderzoek is het interessant om andere werkgeverskenmerken te onderzoeken om meer onderscheid te kunnen maken tussen de verschillende werknemersprofielen.

, , ,
Sjaak Braster, Peter Mascini
hdl.handle.net/2105/61540
Sociology
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

van der Smissen, M. (2020, June 21). Bij welke organisatie ga jij werken? Welke waarden zijn belangrijk voor wie? Een Person-Organisation fit benadering op het kiezen van een werkgever.. Sociology. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/61540