Het eiland Curaçao heeft te maken met het brain drain fenomeen. Jaarlijks vertrekken honderden Curaçaose jongeren na het afronden van hun middelbare school naar Nederland om daar een studie in het hoger onderwijs te volgen. Verklaringen hiervoor zijn het gebrek aan studiekeuze op het eiland en een eenvoudige aansluiting op het Nederlandse onderwijssysteem door het koloniaal verleden. Verschillende onderzoeken zijn gedaan naar de remigratiewens van hoogopgeleide Curaçaoënaars die in Nederland wonen en werken. Uit deze onderzoeken blijkt dat veel van de onderzochte hoogopgeleide Curaçaoënaars niet bereid zijn terug te keren naar hun geboorte-eiland, want in Nederland zijn meer sociale voorzieningen en hogere salarissen. Het doel van dit onderzoek is om in kaart te brengen wat de ervaringen van de hoogopgeleide Curaçaoënaars zijn die wel een besluit hebben genomen om te remigreren. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat wanneer hoogopgeleide Curaçaoënaars besluiten om te remigreren, ze een toegeschreven identiteit kunnen krijgen, beter bekend als Makamba pretu. Een ander doel van dit onderzoek is om de sociale interacties van de hoogopgeleide Curaçaose remigranten op Curaçao te analyseren. Diepte-interviews en participerende observaties zijn gebruikt om de deelvragen en de probleemstelling kwalitatief te benaderen. Dit onderzoek concludeert dat de hoogopgeleide Curaçaose remigranten over het algemeen tevreden zijn met hun remigratiebesluit en niet bereid zijn om terug naar Nederland te immigreren.

, , , , ,
Sjaak Braster, Peter Mascini
hdl.handle.net/2105/61541
Sociology
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Varlack, M. (2020, June 21). Ban kas bèk: Een etnografisch onderzoek naar de ervaringen van hoogopgeleide Curaçaose remigranten.. Sociology. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/61541