In dit onderzoek is gekeken naar de migratieredenen van hogeropgeleiden na hun afstuderen en of deze tussen de afgelopen drie generaties verschillen. De theoretische verkenning heeft een driedeling van migratieredenen naar voren gebracht die gebruikt zijn als basis voor de deelvragen. De deelvragen zijn de basis geweest voor de interviews. Er zijn 27 hogeropgeleiden geïnterviewd die na hun afstuderen in de periferie, verhuisd zijn naar de Randstad. De belangrijkste uitkomst van dit onderzoek is tweeledig; (1) de pullfactor van de lucratieve arbeidsmarkt in de Randstad blijkt genuanceerder te zijn dan dat de theorie doet voorschrijven. (2) Ook pushfactors van de periferie blijken reden te zijn om te migreren, met in het bijzonder de culturele intolerantie van de periferie. Daarbij blijken deze resultaten op enkele punten te verschillen voor de drie onderzochte generaties. Deze verschillen bieden kansen voor krimpgemeentes om toekomstige generaties minder snel te laten immigreren. De lucratieve arbeidsmarkt wordt niet als migratiereden opgevoerd door de hogeropgeleiden wanneer het alleen financiële voordelen betreft; het is echter de meer spannendere en uitdagendere arbeidsmarkt die de hogeropgeleiden naar de stad trekt. De arbeidsmarkt in de periferie werd door alle generaties als minder attractief ervaren. De uiterst opmerkelijke hoge mate van ervaren culturele intolerantie van de periferie tijdens de studententijd van de hogeropgeleiden speelde een grote rol om te vertrekken. Deze culturele intolerantie was bij de oudste en middelste generatie de pushfactor om niet in de periferie te blijven. De jongste generatie ervaarde dit minder en zag dit niet als reden om te vertrekken. Daarbij werd de aanwezigheid van (culturele) voorzieningen in de Randstad door de oudste en middelste generatie op prijs gesteld wanneer deze op korte afstand aanwezig waren. De jongste generatie stemde zich tevreden met (culturele) voorzieningen op reisafstand.

, , , ,
Jack Burgers, Sjaak Braster
hdl.handle.net/2105/61543
Sociology
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

van der Avoort, T. (2020, June 16). Waarom migreren na het afstuderen?. Sociology. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/61543