Neerwaartse sociale mobiliteit wordt gedefinieerd als daling op de maatschappelijke ladder. Voor de jongste generatie is de kans hierop toegenomen ten opzichte van hun ouders, waarbij met name kinderen van hoogopgeleide ouders een risico lopen. Hiervoor zijn verschillende verklaringen, zoals het plafond-effect en diploma-inflatie. Dit onderzoek richt zich op de angst voor neerwaartse mobiliteit en de gevolgen hiervan op de opvoeding, verwachtingen en politieke visie van betrokkenen. Verschillende deelvragen worden afgeleid uit de literatuur en kwalitatief onderzocht in een intergenerationele casestudy met vijftien personen uit één familie. De overeenkomsten, verschillen en verschuivingen tussen de generaties worden uiteengezet. Geconcludeerd wordt dat de jongste generatie hogere verwachtingen en resultaatgerichtheid heeft, maar ook meer druk ervaart.

, , , ,
Jack Burgers, Sjaak Braster
hdl.handle.net/2105/61544
Sociology
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Houben, N. (2020, June 20). Een onderzoek naar de gevolgen van de angst voor neerwaartse mobiliteit. Sociology. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/61544