Dit onderzoek geeft antwoord op de vraag hoe succes wordt ervaren door verschillende generaties Marokkaanse immigranten en in hoeverre de kinderen van Marokkaanse immigranten keuzevrijheid ervaren voor wat betreft hun opleiding en beroepspraktijk. De aspiraties die ouders met betrekking tot hun kinderen hebben stonden gedurende het onderzoek centraal. Er zijn in totaal drie generaties uit één familie onderzocht. In dit kwalitatieve onderzoek is gebruik gemaakt van semigestructureerde interviews. De probleemstelling is onderzocht aan de hand van de kapitaalverdeling van Bourdieu (1986) en betrof het sociaal, economisch en cultureel kapitaal. De eerste generatie ziet succes als de volgende generatie het beter heeft. Voor de tweede generatie hoeven de kinderen het niet beter te doen en succes houdt in dat de kinderen kunnen doen wat zij leuk vinden en wat bij hen past. Keuzevrijheid is voor de tweede en derde generatie erg belangrijk en wordt als succes gezien. Daarbij is van belang dat er genoeg inkomen is en dat je jezelf kunt onderhouden. Alle generaties vinden integratie een belangrijk aspect van succes. Door de tweede en derde generatie wordt het netwerk vanuit school, sport en werk als succesvol gezien.

, , , ,
Jack Burgers, Sjaak Braster
hdl.handle.net/2105/61545
Sociology
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

van der Steen, N. (2020, June 4). Wat betekent succes en keuzevrijheid volgens verschillende generaties Nederlanders van Marokkaanse afkomst. Sociology. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/61545