In dit kwantitatieve onderzoek wordt het effect van transnationale banden op het mentale welzijn van Poolse migranten in Nederland onderzocht. Een onderscheid tussen transnational behavior en transnational belonging wordt hierbij gehanteerd. Er wordt in dit longitudinale onderzoek gebruik gemaakt van de Families of Poles in the Netherlands (FPN) dataset, afgenomen in 2015 en 2018. In totaal zijn er 566 Poolse migranten tussen de 22 en 58 jaar meegenomen in dit onderzoek. Middels verscheidene lineaire regressies is de relatie tussen transnationalisme, eenzaamheid en de twee mediatoren, ervaren discriminatie en positieve sociale vergelijking, onderzocht. Tegen de verwachtingen in tonen de resultaten aan dat zowel ervaren discriminatie als positieve sociale vergelijking de relatie tussen eenzaamheid en transnationalisme niet beïnvloedt. Uit de analyses volgt dat transnational belonging zorgt voor een toename van de eenzaamheid van Poolse migranten in Nederland. Tegengesteld aan voorgaande onderzoeken zorgt transnational behavior juist voor minder eenzaamheid van Poolse migranten in Nederland.

, , , ,
Pearl Dykstra, Tineke Fokkema
hdl.handle.net/2105/61550
Sociology
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Engels, L. (2020, June 20). Transnationalisme en eenzaamheid. Een longitudinale studie naar effect van transnational behavior en transnational belonging op het mentale welzijn van Poolse migranten in Nederland. Sociology. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/61550