De geregistreerde criminaliteit in een buurt kan slechts een deel van onveiligheidsgevoelens van buurtbewoners verklaren. Dit onderzoek toetst of individuele kenmerken van buurtbewoners en buurtkenmerken een invulling kunnen geven aan het onverklaarde deel van subjectieve onveiligheid. Als individuele kenmerken zijn leeftijd, geslacht en opleidingsniveau opgenomen. De onderzochte buurtkenmerken zijn etnische diversiteit, sociaaleconomische status en sociale klassenstructuur. Aan de gegevens van het Wijkprofiel uit 2017 zijn de resultaten van een latente-klassenanalyse (Custers & Engbersen, 2020) toegevoegd die is uitgevoerd op basis van data van het Wijkprofiel uit 2015. Er is een multilevel analyse uitgevoerd waaruit blijkt dat vrouwen, jongeren en bewoners van etnisch diverse buurten zich aantoonbaar onveiliger voelen. In buurten die worden gekenmerkt door een lage sociaaleconomische status voelen bewoners zich onveiliger in vergelijking met buurten met een middelmatige sociaaleconomische status. Voor opleidingsniveau, sociale klassen en buurten met een hoge sociaaleconomische status zijn geen aantoonbare effecten gevonden.

, , , ,
Godfried Engbersen, Arjen Leerkes
hdl.handle.net/2105/61553
Sociology
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

van Rijn, M. (2020, June 19). Veilige buurten, onveilige bewoners? Een onderzoek naar onveiligheidsgevoelens in Rotterdamse buurten en de rol van criminaliteit, individuele kenmerken en buurtkenmerken. Sociology. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/61553