Vanuit een skill-biased technological change (SBTC) theorie tracht deze studie trendmatig inzicht te geven in de relatie tussen technologische vernieuwing en inzetbaarheid in de periode 2011-2015. Dit is om diverse redenen relevant. Zo zijn de meeste SBTC onderzoeken uitgevoerd in de vorige eeuw, tonen diverse studies aan dat technologische vernieuwing zich wereldwijd in een steeds sneller tempo ontwikkelt en is er onenigheid binnen de wetenschappelijke literatuur over het feit of technologische vernieuwing een nadelig of voordelig effect heeft op laagopgeleiden. Aangezien de meeste SBTC onderzoeken op landniveau hebben plaatsgevonden en er binnen landen grote verschillen kunnen bestaan omtrent de omvang van technologische vernieuwing, zal er binnen dit onderzoek getoetst worden op regionaal niveau en gecontroleerd worden op landniveau. Uit de resultaten blijkt dat er een significant verband bestaat tussen technologische vernieuwing en inzetbaarheid. Hier komt een tegenstelling naar voren tussen hoogopgeleiden en laagopgeleiden. Uit de resultaten blijkt dat een verhoging van de technologische vernieuwing gepaard gaat met een verhoging van de regionale werkloosheid onder laagopgeleiden en een verlaging van de regionale werkloosheid onder hoogopgeleiden. Er kan hiermee gesteld worden dat de toenemende technologische vernieuwing dat hedendaags in grote delen van de wereld optreedt, laagopgeleiden benadeeld ten opzichte van hoogopgeleiden.

, , , ,
Ferry Koster, Vasco Lub
hdl.handle.net/2105/61560
Sociology
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Both, O. (2020, June 20). De benarde positie van laagopgeleiden in een technologische wereld. Een onderzoek naar het verband tussen technologische vernieuwing en de inzetbaarheid van laagopgeleiden.. Sociology. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/61560