Aan de hand van het Job Demands-Resources model is de invloed van sociale en organisatorische hulpbronnen op de relatie tussen functie-eisen en vitaliteit onderzocht, omdat hier nog beperkt onderzoek naar is gedaan. Vanuit het JD-R-model wordt gesteld dat sociale en organisatorische hulpbronnen de kans op een burn-out verminderen en bevlogenheid doen toenemen. De hypotheses of sociale en organisatorische hulpbronnen de relatie tussen functie-eisen en vitaliteit kunnen verzwakken zijn getoetst aan de hand van lineaire regressies. Er is gebruik gemaakt van de data van het European Working Conditions Survey en de respondenten zijn tussen de 25 en 67 jaar oud. Uit dit onderzoek blijkt dat sociale hulpbronnen geen matigend effect hebben op het verband tussen functie-eisen en vitaliteit, echter is het directe verband wel significant en positief. Organisatorische hulpbronnen hebben wel een matigend effect op functie-eisen en vitaliteit, echter kan dit effect niet verklaard worden aan de hand van het JD-R-model. Wel kan worden geconcludeerd dat wanneer werknemers hoge functie-eisen ervaren, dan zorgen organisatorische hulpbronnen voor een hogere vitaliteit en waarschijnlijk ook voor een hogere subjectieve inzetbaarheid. Managers en bedrijven kunnen organisatorische hulpbronnen inzetten om zo de subjectieve inzetbaarheid van werknemers te vergroten.

, , , , ,
Ferry Koster, Vasco Lub
hdl.handle.net/2105/61562
Sociology
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Gielbert, S. (2020, June 21). Kan het JD-R-model ook worden toegepast op subjectieve inzetbaarheid?
De verklaring van de relatie tussen functie-eisen en vitaliteit op basis van het JD-R-model.. Sociology. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/61562