Het eerste doel van dit kwantitatieve onderzoek is om vast te stellen in hoeverre er sprake is van een gedeelde veiligheidscultuur binnen teams. Middels ANOVA, ICC (1), ICC(2) en Rwg(j) analyses is dit onderzocht. Hieruit blijkt dat er inderdaad sprake is van veiligheidscultuur op teamniveau. Het tweede doel van dit onderzoek is om te kijken hoe deze veiligheidscultuur, bestaande uit formele en informele risicostrategieën, is ingebed in de bredere organisatiecultuur, die is geoperationaliseerd als vertrouwen in en hiërarchische afstand tot het management. Middels een three way moderation analyse is dit onderzocht. Hieruit blijkt dat in een situatie van veel vertrouwen en een kleine hiërarchische afstand, formele en informele risicostrategieën elkaar aanvullen, waardoor minder ongelukken plaatsvinden. Terwijl deze strategieën elkaar tegenwerken in een situatie van weinig vertrouwen en een grote hiërarchische afstand, wat inhoudt dat onder deze condities meer ongelukken plaatsvinden. Dit onderzoek draagt zo bij aan de bestaande literatuur omdat wordt aangetoond dat de complementariteit tussen formele en informele risicostrategieën afhankelijk is van de organisatorische context van vertrouwen en hiërarchische afstand. Veiligheidscultuur is dus ingebed in de bredere organisatiecultuur.

, , , ,
Peter Mascini, Sjaak Braster
hdl.handle.net/2105/61567
Sociology
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Mangelmans, M. (2020, June 21). Inbedding van veiligheidscultuur in de organisatiecultuur. ondertitel: Een onderzoek naar de overeenstemming van veiligheidscultuur binnen teams en hoe deze is ingebed binnen de organisatiecultuur van vertrouwen en hiërarchische afstand. Sociology. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/61567