In dit cross-sectionele onderzoek is gekeken naar hoe medewerkers van een semipublieke organisatie in Rotterdam hun beoordelingssysteem percipiëren in termen van rechtvaardigheid. Het beoordelingssysteem bestaat uit een continue dialoog en 360-graden feedback. Beide kunnen worden gezien als een alternatief voor meer traditionele beoordelingssystemen die hiërarchisch en objectiverend zijn. Uit de kwalitatieve analyse die gebaseerd is op negentien interviews blijkt dat er grotendeels tegemoet wordt gekomen aan onrechtvaardigheidsgevoelens die samenhangen met traditionele beoordelingssystemen. De reden hiervoor is de actieve rol die medewerkers krijgen waarbij ruimte bestaat voor inspraak. Aan de andere kant roepen een continue dialoog en 360-graden feedback ook onrechtvaardigheidsgevoelens op. Zo is de sociale relatie nog steeds van invloed op de beoordeling en heeft er enkel een verschuiving plaatsgevonden van de leidinggevende naar collega’s. De wetenschappelijke bijdrage van dit onderzoek is dat de manier van werken van invloed is op de rechtvaardigheidspercepties rondom 360-graden feedback.

, , , ,
Peter Mascini, Sjaak Braster
hdl.handle.net/2105/61568
Sociology
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Ouwens, C. (2020, July). Rondje van de zaak. Sociology. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/61568