Met oog op het hedendaagse zorgtekort is het belangrijk om de mentale veerkracht van toekomstige artsen te koesteren. Toch kampen geneeskundestudenten vaak met burn-outklachten. Deze masterscriptie richt zich op het verduidelijken van burn-outklachten als lived experience door de belevingswereld van de studenten zelf centraal te stellen. Dit is gedaan met 12 diepte-interviews met coassistenten en bachelorstudenten. Omwille van praktische en theoretische overwegingen beperkt het onderzoek zich tot de Rotterdamse geneeskundeopleiding. Uit het onderzoek is gebleken dat de belevingswereld van de studenten sterk samenhangt met de neoliberale cultuur waarin de geneeskundeopleiding is ingebed. Deze cultuur gaat gepaard met een hevige competitiesfeer die voortvloeit uit de norm van zelfregulatie en het streven naar perfectie. De bevindingen tonen aan dat de geneeskundeopleiding verschillende elementen bevat die de neoliberale cultuur versterken. De voornaamste voorbeelden hiervan zijn de vele selectieprocedures, individuele werkwijzen en onrealistische academische doelstellingen. De studie biedt dus verduidelijking van de betekenis die de geneeskundestudenten zelf aan de burn-outproblematiek geven. Dit is de eerste stap naar een passende oplossing; de eerste stap van patiënt naar student.

, , , ,
Samira van Bohemen, Renske Keizer
hdl.handle.net/2105/61570
Sociology
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Groothuis, E. (2020, June 19). Student of patiënt?. Sociology. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/61570