Steeds meer kinderen en jongvolwassenen hebben te maken met faalangst. Het begint vaak op vroege leeftijd en blijft nog vele jaren aanwezig (Weezel, 2016). Omdat de sociaaleconomische status van kinderen en hun gezinnen vaak de grootste voorspeller is van toekomstig succes, wordt er in deze studie gekeken naar hoe een hoge sociaaleconomische status zich verhoudt tot faalangst bij kinderen. In dit onderzoek wordt er gefocust op de relatie tussen sociaaleconomische status en faalangst bij kinderen, en hoe dit verband wordt beïnvloed door ouderbetrokkenheid, toekomstverwachtingen en geslacht. Het doel van dit onderzoek is om te bestuderen hoe sociaaleconomische status van invloed kan zijn op faalangst en om een nieuwe inzichten te verschaffen omtrent het steeds groter wordende probleem faalangst. Er is gebruik gemaakt van de PISA dataset van 2018 voor dit onderzoek. De hypotheses zijn niet bevestigd, wat betekent dat we kunnen concluderen dat er geen verband is tussen sociaaleconomische status en faalangst en dat dit niet wordt beïnvloed door ouderbetrokkenheid, toekomstverwachtingen en geslacht. Wel komen er interessante uitkomsten uit omtrent het gevoel van faalangst bij kinderen. Zo leiden een competitieve schoolomgeving, de onderwijsprestaties van het kind en wanneer het kind een meisje is tot een groter gevoel van faalangst. Doordat niet iedereen alle vragenlijsten had ingevuld, is er gebruik gemaakt van een kleinere steekproef. Dit kan betekenen dat de steekproef de populatie wellicht niet goed weerspiegelt en hypotheses misschien onterecht verworpen zijn. Voor vervolgonderzoek zou het interessant zijn om het onderzoek opnieuw uit te voeren met een grotere steekproef, en om verder te onderzoeken hoe de schoolomgeving, onderwijsprestaties en geslacht invloed hebben op faalangst.

, , , , ,
Sjaak Braster, Jonathan Mijs
hdl.handle.net/2105/61620
Sociology
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Kruijsdijk, A. (2021, June 19). Gezegend met een hoge sociaaleconomische status, of toch niet? Een kwantitatief onderzoek naar de invloed van een hoge sociaaleconomische status op het gevoel van faalangst bij kinderen.. Sociology. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/61620