In dit onderzoek wordt ingegaan op de vraag in welke mate werktevredenheid van docenten invloed heeft op de sociaaleconomische prestatiekloof en de schoolprestaties. In diverse onderzoeken is de sociaaleconomische prestatiekloof aangetoond. De modererende rol van werktevredenheid is hierin minder belicht. Door gebruik te maken van het Programme for International Student Assessment (PISA) 2018 van het Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) is het model getoetst met een multilevelanalyse in drie West-Europese landen met variabelen op individueel en schoolniveau. De resultaten laten zien dat naarmate de sociaaleconomische status (SES) van een leerling hoger is zijn prestaties significant beter zijn. Ook de gemiddelde SES van een school heeft een positief significant verband met de schoolprestaties van leerlingen. De modererende rol van werktevredenheid blijkt echter geen invloed te hebben op de relatie tussen SES en de schoolprestaties van leerlingen. De werktevredenheid maakt deel uit van een grotere set van schoolvariabelen die de schoolprestaties beïnvloeden en is op zichzelf geen variabele die een significant verschil maakt.

, , , ,
Sjaak Braster, Kevin Pijpers
hdl.handle.net/2105/61622
Sociology
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Jacobs, F. (2021, June 20). De gelukkige docent? De invloed van werktevredenheid onder docenten op de relatie tussen de sociaaleconomische status en schoolprestaties in West-Europa.. Sociology. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/61622