De educatieve en carrière- gerelateerde verwachtingen van leerlingen beïnvloeden hun zelfvertrouwen, schoolprestaties en toekomstperspectief. Volgens culturele- en structuralistische verklaringen ontwikkelen leerlingen lagere educatieve en carrière-gerelateerde verwachtingen bij een gebrek aan sociaal-culturele verbondenheid met het onderwijs. Studies naar de immigratie-paradox tonen echter aan dat voor migrantenleerlingen etnische kapitaal en succesframes bepalend zijn en niet zozeer de verbondenheid. In deze kwantitatieve secundaire analyse is onderzocht of de relatie tussen de sociaaleconomische status van leerlingen en hun educatieve en carrière- gerelateerde verwachtingen verklaard wordt door hun ervaren verbondenheid met het onderwijs. Daarbij is onderzocht in hoeverre deze verbondenheid bepalend is door te controleren op een moderatie tussen leerlingen met en leerlingen zonder een migratieachtergrond. De bevindingen demonstreren dat leerlingen met een lagere sociaaleconomische status lagere educatieve en carrière- gerelateerde verwachtingen van zichzelf ontwikkelen dan leerlingen met een hogere sociaaleconomische status. Ten tweede wordt in deze studie duidelijk dat de relatie tussen de sociaaleconomische status van leerlingen en hun educatieve en carrière- gerelateerde verwachtingen niet verklaard wordt door de ervaren sociaal-culturele verbondenheid met het onderwijs. Ten slotte is er in dit onderzoek geen bewijs gevonden die de aanwezigheid van een immigratie-paradox aantoont.

, , , ,
Sjaak Braster, Ferry Koster
hdl.handle.net/2105/61623
Sociology
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

El Khayari, R. (2021, June 20). Verbondenheid en een migratieachtergrond, bronnen van sociale mobiliteit of oorzaken van achterstand?. Sociology. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/61623