Dit onderzoek is opgesteld om in kaart te brengen hoe de financialisering van huisvesting tot uiting komt in Rotterdams woonbeleid en welke gevolgen dit heeft voor de betaalbaarheid en beschikbaarheid van wonen voor lagere- en middengroepen in de stad. Onderzoek en theorie over de relatie tussen financialisering en huisvesting blijven beperkt, zeker in Rotterdamse context. Om de onderzoeksvraag te beantwoorden zijn vier theoretische verwachtingen geschetst die vervolgens empirisch zijn getoetst. Kenmerken van financialisering blijken wel degelijk voor te komen op de Rotterdamse woningmarkt, deels gefaciliteerd door beleid. Vastgoed lijkt onderdeel te zijn geworden van een schuldgedreven groeimodel, waarbij woningen steeds vaker als investeringsobject worden gezien in plaats van als sociaal recht. Door een forse stijging van woningprijzen en huren in de vrije sector wil de (lokale) overheid inmiddels wel reguleringen invoeren, maar het is de vraag of hier de juiste instrumentaria voor worden ingezet. Vooral in de corporatiesector is veel veranderd ten opzichte van de vorige eeuw en de betaalbaarheid en toegankelijkheid van wonen voor lagere- en middengroepen is geringer geworden.

, , ,
Godfried Engbersen, Arjen Leerkes
hdl.handle.net/2105/61631
Sociology
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Rommens, N. (2021, June 19). Het recht op de stad in het post-fordistische tijdperk - de veranderende staat van huisvesting en de invloed van markt op beleid. Sociology. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/61631