In dit kwalitatieve onderzoek zijn de achterliggende redenen voor vertrouwen en verlies van vertrouwen in het overheidsbeleid tegen COVID-19 onderzocht. Hierbij zijn in totaal 1000 antwoorden van Amsterdamse Kiespanelleden geanalyseerd en gecodeerd. De bevindingen van de studie laten zien dat positieve en negatieve geluiden over het overheidsbeleid gaan over de kwaliteit van bestuur, de kwaliteit van uitvoering en de gevolgen voor de economie en het sociale leven. Verder is onderzocht of deze redenen van vertrouwen verschillen tussen sociale groepen. De verwachting was dat gevoelens van economische onzekerheid en niet gehoord voelen vooral voorkomen bij maatschappelijk kwetsbare groepen, ZZP’ers en jongeren. Positieve geluiden werden voornamelijk bij maatschappelijke sterke groepen verwacht. Uit de analyse is gebleken dat zowel kwetsbare als niet-kwetsbare groepen positief, maar vooral negatief zijn over het overheidsbeleid. Tegen de verwachtingen in zijn jongeren overwegend positief. Wel hebben zij het gevoel niet gehoord te worden over de sociale en mentale gevolgen van het beleid. Tot slot is in deze studie aangetoond dat binnen maatschappelijk sterke groepen grote verschillen bestaan in redenen voor verlies van vertrouwen.

, , ,
Godfried Engbersen, Arjen Leerkes
hdl.handle.net/2105/61632
Sociology
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

van Looij, N. (2021, June 19). Waar is het vertrouwen in tijden van een wereldepidemie? Een kwalitatief onderzoek naar het vertrouwen in de aanpak van het coronabeleid van de overheid, het RIVM en de GGD onder Nederlanders tijdens de tweede coronagolf.. Sociology. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/61632