In deze studie is onderzoek gedaan naar het ontstaan en de ontwikkeling van een publiek-privaat beleidsnetwerk en in hoeverre het ontstaan en de ontwikkeling te kenmerken zijn als instabiel en conflictgevoelig. Tevens is onderzoek gedaan naar de invloed van verschillende praktijken, netwerkgrenzen en centraliteit van sturing op de instabiliteit en conflictgevoeligheid van publiek-privaat beleidsnetwerken. Dit is onderzocht middels een case studie met interviews en een documentanalyse. Het ontstaan en de ontwikkeling van het netwerk blijken stabiel en conflictongevoelig. Verschillende logica en praktijken leiden tot conflictgevoeligheid, maar de invloed blijkt beperkt, omdat overheidsvertegenwoordigers een ondernemende, hiërarchische en mediërende strategie alsook het formaliseren van regels hanteren in de omgang met verschillen. Het netwerk varieert in termen van openheid en geslotenheid. Over het algemeen kan de THS worden aangemerkt als gesloten en de nadruk ligt op stabiliteit en efficiency. Ruimte voor flexibiliteit is beperkt. Op de lange termijn kunnen netwerken negatieve gevolgen ondervinden van gesloten netwerkgrenzen, zoals lock-ins en disruptieve veranderingen. In het netwerk is sprake van centraliteit van sturing. Gemeentelijke vertegenwoordigers hebben een leiderschapsrol. Centraliteit van leiderschap vermindert instabiliteit en conflictgevoeligheid van het netwerk. Leidende actoren treden naar voren als conflicten dreigen te ontstaan en voorzien in essentiële mediatie om stabiliteit te borgen. Een doel van deze studie is om gesegmenteerde literatuur te integreren. Uit het onderzoek blijkt dat er weinig bevindingen zijn die niet te rijmen zijn met het theoretische raamwerk. Daaruit blijkt dat door de synthetisering van verschillende literatuur een holistische analyse en verklaring van stabiliteit en conflictgevoeligheid mogelijk is.

, , , ,
Peter Mascini, Ferry Koster
hdl.handle.net/2105/61645
Sociology
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

van Genderen, R. (2021, May 14). Instabiliteit en conflictgevoeligheid van publiek-private beleidsnetwerken. Sociology. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/61645