In dit kwalitatieve onderzoek zijn de legitimeringsstrategieën van de Nederlandse Douane inzake Brexit onderzocht. Er is bekeken hoe de Douane reageert op verwachtingen uit haar omgeving. Hierbij zijn de reactieve strategieën berusting en compromis en de proactieve strategie manipulatie naar voren gekomen. Deze strategieën zijn door de Douane ingezet om zich op bepaalde momenten (reactief) te voegen naar de omgeving waarbij in andere omstandigheden de Douane heeft getracht om (proactief) de omgeving naar haar hand te zetten. Zes condities blijken een rol te spelen bij de toepassing van legitimeringsstrategieën door de Douane die zijn verbonden met drie institutionele factoren. Het betreft de condities legitimiteit, efficiëntie, multipliciteit, afhankelijkheid, onzekerheid en onderlinge verbondenheid die gerelateerd zijn aan institutionele factoren die achtereenvolgens betrekking hebben op de reden van de verwachting, wie deze verwachting hebben en in welke context deze verwachting zich voordoet. Tevens is naar voren gekomen dat de condities verband houden met het behouden en uitbreiden van pragmatische, cognitieve, morele en juridische legitimiteit. Concluderend kan gesteld worden dat de ingezette strategische reacties, de verschillende vormen en doelen van legitimiteit en de aanwezige condities niet los van elkaar staan maar in samenhang beschouwd dienen te worden.

, , ,
Peter Mascini, Ferry Koster
hdl.handle.net/2105/61647
Sociology
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

van den Bos, D. (2021, June 20). "Welcome to the Brexit Sir" Een kwalitatief onderzoek naar de legitimeringsstrategieën van de Nederlandse Douane inzake Brexit. Sociology. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/61647