Opvoedstress komt vaak voor bij vaders en moeders, vooral in de eerste levensjaren van de kinderen. Door opvoedstress kunnen ouders minder betrokken raken bij de opvoeding van het kind en kinderen kunnen gedragsproblemen krijgen wanneer een ouder opvoedstress ervaart. In de westerse moderne samenleving werken zowel vaders en moeders waardoor kinderen opgroeien in een tweeverdieners gezin. De huidige studie legt de focust op de relatie tussen werkuren en opvoedstress van vaders en moeders en richt zich vooral op het mechanisme tussen de relatie van werkuren en opvoedstress bij vaders en moeders: namelijk werk-familie conflict. De studie heeft gebruik gemaakt van een dataset van het 3HOEK onderzoek met 77 Rotterdamse gezinnen (77 vaders en 77 moeders). De resultaten tonen aan dat de relatie tussen werkuren en opvoedstress van vaders loopt via werk-familie conflict. In het model van moeders is er geen mediatie-effect gevonden, maar is er wel een directe positieve relatie gevonden tussen werk-familie conflict en opvoedstress. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat voor vaders externe werkfactoren zoals werkuren, een belangrijke rol spelen. Voor moeders lijken externe werkfactoren mogelijk minder van belang, alleen het werk-familie conflict speelt een belangrijke rol bij de ervaring van opvoedstress. Uit het onderzoek komt ook naar voren dat binnen het familiesysteem verschillende factoren in de opvoeding en werk voor vaders en moeders met elkaar samenhangen.

, , , ,
Katrien Helmerhorst, Sanneke de la Rie
hdl.handle.net/2105/61648
Sociology
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

van der Stel, I. (2021, June 19). Het combineren van werk en opvoeden; de klus van iedere ouder. Een kwantitatief onderzoek naar de relatie tussen werkuren en opvoedstress van vaders en moeders, gemedieerd door werk-familie conflict.. Sociology. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/61648