Deze studie onderzoekt de complexe situatie van het verblijf van ongedocumenteerden in Nederland. Een groot aandeel ongedocumenteerden in Nederland kan of wilt niet vertrekken. Door wettelijke uitsluiting ontstaan problemen omtrent huisvesting, gezondheidszorg en de rechtspositie van deze groep. Om die reden wordt in deze studie beargumenteerd dat de huidige vorm om effectiviteit te meten inadequaat is. Dit wordt middels terugkeerpercentages gedaan wat een reductionistisch beeld van de werkelijkheid geeft. Deze studie stelt daarom een alternatief model voor om effectiviteit te meten aan de hand van principes van de liberale staat, en vormen van inclusie en exclusie van ongedocumenteerden. Dit model wordt toegepast om bestaande en experimentele oplossingen voor ongedocumenteerden te vergelijken. Hieruit blijkt dat inclusieve benaderingen proberen problemen die uit exclusief beleid voortkomen te verminderen maar hierin beperkt worden door de nationale wetgeving.

, , , ,
Marieke van Houte, Thomas Swerts
hdl.handle.net/2105/61650
Sociology
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Holleman, M. (2021, June 20). Bestendige oplossingen voor ongedocumenteerden: bestaande en experimentele oplossingen beschreven middels een nieuw theoretisch raamwerk van effectiviteit. Sociology. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/61650