Deze studie onderzocht het verband tussen nationaal beleid en verschillen in werk-privé balans (WPB) in 22 Europese landen. Nationale beleidskenmerken werden geselecteerd op basis van de resource drain theory (RDT). Deze gaat ervan uit dat mensen over beperkte hulpbronnen beschikken (waaronder tijd, geld en energie) en dat middelen besteed in het ene levensdomein (bijv. werk), niet kunnen worden besteed in een ander domein (bijv. gezin). Wanneer deze bronnen uitgeput raken, kan er een verstoorde WPB ontstaan. Het onderzoek is een aanvulling op de bestaande literatuur, vanwege het grote aantal landen dat is vergeleken en aangezien het privédomein zeer breed is opgevat. Bestaande literatuur focuste zich grotendeels slechts op de werk-familie balans. Op basis van de RDT werden de volgende beleidskenmerken geselecteerd: het maximale aantal toegestane werkuren, het minimale aantal verplichte vakantiedagen en de hoogte van sociale- en gezinsuitgaven. Er werd een negatief verband tussen het maximale aantal toegestane werkuren en de WPB verwacht en een positief verband tussen de overige beleidskenmerken en de WPB. Er is gebruik gemaakt van data van het European Working Conditions Survey 2015. Het onderzoek liet geen verband zien tussen de nationale beleidskenmerken en de WPB. Er was slechts zeer weinig variantie op landniveau (ICC < .025). Wel werden er een aantal individuele kenmerken geïdentificeerd die van belang zijn voor het verklaren van de WPB: onder andere vrouwen en ouders hebben meer kans op een verstoorde WPB.

, , ,
Ferry Koster, Peter Mascini
hdl.handle.net/2105/61658
Sociology
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

de Vos, L. (2021, June 18). Nationaal beleid en werk-privé balans in Europa. Sociology. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/61658