Met name in niet-Westerse landen blijven de leesvaardigheidsprestaties van kinderen achter (PIRLS, 2016). Uit veel onderzoek in Westerse landen is gebleken dat de Home Literacy Environment (HLE) en de Classroom Literacy Environment (CLE) van kinderen belangrijke voorspellers zijn voor leesvaardigheid (bijv. Baroody & Diamond, 2014; van Bergen, van Zuijen, Bishop & de Jong, 2016). Het is onduidelijk of dezelfde voorspellers van leesvaardigheid ook gelden voor kinderen in niet-Westerse landen. In deze masterthesis is onderzocht of en in welke mate de relatieve bijdrage van de HLE en de CLE aan de leesvaardigheid van 10-jarige kinderen verschilt tussen Westerse en niet-Westerse landen. Italië representeert in deze masterthesis een Westers land en Saoedi-Arabië representeert een niet-Westers land. Deze masterthesis is gebaseerd op de dataset van Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) uit 2016. Vanwege de geneste structuur in de data is door middel van een multilevel regressieanalyse gekeken naar het verband tussen de variabelen over alle klassen heen, rekening houdend met de afhankelijkheid tussen de leerlingen binnen deze klassen. Uit de resultaten is gebleken dat de HLE relatief meer bijdraagt aan de leesvaardigheid van kinderen in het Westerse land Italië dan in het niet-Westerse land Saoedi-Arabië. Voor de CLE zijn er geen significante verbanden gevonden. In aanvullend onderzoek is het gewenst de operationalisering van de HLE en de CLE uitgebreider te benaderen. Voorbeeld kan zijn om te onderzoeken hoeveel kinderboeken kinderen thuis hebben en of de boeken in de klassenbibliotheek passen bij de leesinteresses van de kinderen.

, , , ,
Sanneke de la Rie, Renske Keizer
hdl.handle.net/2105/61660
Sociology
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Brantsma, J. (2021, June 20). De relatie tussen de Home Literacy Environment, de Classroom Literacy Environment en de leesvaardigheid van kinderen: Het verschil tussen Italië en Saoedi-Arabië. Sociology. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/61660