Nederland is toch niet af. Er is in Nederland een tekort aan 279.000 woningen in de periode 2021- 2030. De reguliere productie van 70.000 woningen per jaar, moet omhoog naar 100.000 woningen per jaar om dit tekort in te lopen. Ambtelijke capaciteit blijkt hierbij de belangrijkste beperking om een woningbouwimpuls te realiseren. De opgave is te groot en complex voor het beschikbare ambtenarenapparaat en het probleem wordt groter. Een combinatie van opleiden van nieuwe ambtenaren, grotere plannen, ook in het buitengebied, en toetsen van wetgeving op efficiƫntie zijn oplossingsrichtingen, maar biedt slechts op middellange termijn uitkomst. De woningbouwimpuls blijkt nu niet haalbaar.