Sport speelt een grote rol in de westerse cultuur, en sporthelden laten het publiek ultieme sportieve prestaties zien. De rol en importantie van de sportheld wordt in dit onderzoek onderzocht aan de hand van vier gehouden focusgroepen onder Nederlandse adolescenten/volwassenen (18-30 jaar). Dit onderzoek gaat dieper in op percepties van sporthelden, hoe sporthelden impact hebben gehad op de jeugd van respondenten, wat de waarde van sporters en sporthelden na het begaan van misstappen is en hoe sporthelden bijvoorbeeld naar voren zijn gekomen in de media. Hiernaast wordt er een focus gelegd op gender en etniciteit binnen de sportwereld. Uit de focusgroepen komt naar voren dat gender- en raciale/etnische ongelijkheid nog steeds prominent aanwezig is in de portrettering van sporters en sporthelden in de media. Hiermee wordt ook de impact van de media bevestigd, die de macht hebben om het publiek de stukken informatie aan te leveren die zij willen laten zien. In het algemeen concludeert dit onderzoek dat de sporter en sportheld een significante betekenis heeft voor voornamelijk jonge mensen. Daarbij concludeert dit onderzoek dat huidige geldende discourses over bijvoorbeeld vrouwensporten en zwarte sporters moeten veranderen door de tijd heen. Zo kunnen nieuwe sporthelden, nieuwe ideeën over sport en een algeheel nieuwe perceptie van sport ontstaan. Media hebben de macht om zwarte voetballers te stereotyperen in voetbalcommentaar, vrouwelijke sporthelden anders af te beelden dan mannelijke sporthelden en sporthelden in het algemeen naar beneden te halen. Dit onderzoek hoopt een bijdrage te leveren aan bestaand onderzoek in dit veld, hoopt een beter begrip op het gebied van sporthelden te verwezenlijken en hoopt een algehele bewustwording te vormen van de werking en invloed van de media op sporters, sporthelden en de effecten hiervan.

, , , , , ,
Jacco van Sterkenburg
hdl.handle.net/2105/64971
Media & Journalistiek
Erasmus School of History, Culture and Communication

Rob van Groeningen. (2022, June 27). De Impact van Sporthelden uit de Media Een kwalitatief onderzoek naar de perceptie van sporthelden onder Nederlanders. Media & Journalistiek. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/64971