Buitenlandjournalistiek is een genre binnen de journalistiek dat al langere tijd onder druk staat. Door de hoge kosten is de buitenlandafdeling binnen mediaorganisaties vaak een van de eerste plekken waar bezuinigd wordt. Voor nieuws uit de Verenigde Staten is desalniettemin veel aandacht in de Nederlandse media. De Verenigde Staten blijken met name in Nederlandse talkshows een belangrijk gespreksonderwerp. Voor Nederlandse talkshows zijn de Verenigde Staten dan ook een interessant onderwerp: het land is altijd al dominant geweest op het wereldtoneel. De Verenigde Staten zorgen dus voor genoeg gespreksstof, wat het voor de talkshowredacties mogelijk maakt om verschillende gasten uit te nodigen en er meerdere gesprekken aan te wijden. Gezien de bezuinigingen op de buitenlandjournalistiek, is dit een frappante ontwikkeling. Er blijft onder de burger namelijk vraag naar de duiding van buitenlands nieuws en één van de nieuwe manieren om dit te bieden is het bespreken van Amerikaans nieuws in een talkshow. Vervolgens zorgt de nieuwe manier van duiden vanuit een Nederlandse talkshowstudio door zogeheten “Amerika-kenners” niet alleen voor een andere hoeveelheid informatie, maar ook voor een ander perspectief op het nieuws. Deze ontwikkeling roept niet alleen over de veranderende maatschappelijke functie van journalistiek, maar ook over de veronderstelde expertise van deze gasten en hoe zij het nieuws proberen te verklaren, vragen op. Deze overwegingen leiden tot de volgende onderzoeksvraag: Hoe wordt er over de Verenigde Staten gesproken in Nederlandse talkshows? Middels een combinatie van twee onderzoeksmethoden is deze vraag beantwoord. In het eerste deel van het onderzoek is door middel van een kwantitatieve inhoudsanalyse van acht Nederlandse talkshows gekeken naar welke onderwerpen besproken worden wanneer men over de Verenigde Staten praat. Daarnaast is in deze kwantitatieve inhoudsanalyse ook gekeken naar welke gasten aanschuiven om gebeurtenissen uit de Verenigde Staten te duiden. De conclusies uit het eerste deel van het onderzoek vormden vervolgens de basis voor het tweede deel van het onderzoek. Door middel van diepte-interviews werd met een selectie van de gasten die aan het woord komen over de Verenigde Staten, achterhaald hoe zij hun rol invullen. Uit het onderzoek is gebleken dat er in Nederlandse talkshows vooral op een luchtige manier over de Verenigde Staten gesproken wordt, omdat er veelal culturele onderwerpen besproken worden. De regels van het talkshowgenre maken het namelijk lastig om onderwerpen met meer diepgang, zoals politiek-maatschappelijke kwesties, uitvoeriger te bespreken.

, , , , , ,
Dr. Chris Aalberts
hdl.handle.net/2105/64979
Media & Journalistiek
Erasmus School of History, Culture and Communication

Meggie van der Heijden. (2022, June 27). De Verenigde Staten in Nederlandse talkshows Onderwerpen en gasten. Media & Journalistiek. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/64979