Het Eurovisie Songfestival werd in 1956 opgericht door de European Broadcasting Union (EBU) om op een muzikale manier landen tot elkaar te laten komen. Anno 2022 is het Eurovisie Songfestival een van de best bekeken programma’s op tv wereldwijd. Gedurende de jaren is het festival erg veranderd en heeft het fans van verschillende leeftijden. Mensen kijken tegenwoordig minder live televisie en meer on demand en via streamingsplatformen. Het Eurovisie Songfestival lijkt het publiek en de fans beter te willen betrekken bij het programma door te richten op online content. Deze nieuwe online strategieën zijn dus bedoeld om zoveel mogelijk fans te enthousiasmeren. Het doel van dit onderzoek is om de ervaringen van verschillende generaties Eurovisiefans met betrekking tot die strategieën te achterhalen. Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: “Hoe ervaren verschillende generaties Eurovisiefans de nieuwe online strategieën van het Eurovisie Songfestival?” Om daar een antwoord op te kunnen geven, is een kwalitatieve onderzoeksmethode gehanteerd. Door middel van semigestructureerde diepte-interviews zijn tien Nederlandse Eurovisiefans, die lid zijn van OGAE Nederland, geïnterviewd voor dit onderzoek. De interviews zijn gehouden op basis van een topiclijst waaruit thema’s waren opgesteld vanuit het theoretisch kader. De uitkomsten van de interviews fungeerden als data voor de analyse. Uit het onderzoek is gebleken dat alle generaties fans de nieuwe strategieën als ‘veelzijdig, divers en open-minded’ ervaren. Dat komt door aspecten als muziek, pan-Europeanism en de LHBTI-connectie. Daarnaast willen alle generaties fans veel Eurovisie gerelateerde content zien, want ‘hoe meer Eurovisie Songfestival hoe beter’. De content geeft ze namelijk endorfine en door de hoeveelheid content is er voor ieder wat wils. Verder viel op dat er verschillen zijn in de communities waarin fans actief zijn. Zo zijn alle generaties actief in Whatsappgroepen, maar zijn het vooral de oudere generaties die in fan-communities op Facebook zitten. Die communities leven bij alle generaties meer door onder andere content afkomstig van het Eurovisie Songfestival, maar oudere generaties vinden het soms lastig om fan-content te onderscheiden van content van het Eurovisie Songfestival. Verder is een overeenkomst dat alle fans het Eurovisie Songfestival niet meer zien als enkel een tv-programma vanwege bijvoorbeeld de transmediale content. Een ander verschil is dat jongere generaties fans zich bij die nieuwe strategieën als een vis in het water voelen. Dat komt door het mediagebruik van jongeren, zoals het produceren van content. Tegelijkertijd consumeren de oudere generaties fans de content vooral en kunnen ze door de bomen het bos soms niet meer zien. Dat komt door verschillende platforms die worden gebruikt om content op te delen.

, , , , , ,
Rian Koreman, MSc
hdl.handle.net/2105/65007
Media & Journalistiek
Erasmus School of History, Culture and Communication

Juri Lalajants. (2022, June 27). (Eurovisie)Fans zijn (Eurovisie)fans: Is leeftijd maar een getal?. Media & Journalistiek. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/65007