Door de digitalisering en de komst van streamingdiensten is het medialandschap drastisch veranderd. Uit verschillende artikelen komt naar voren dat de NPO niet goed raad weet met deze verandering maar toch het plan heeft om in de toekomst met hun streamingdienst meer op jongeren te gaan focussen. Door achter de betekenis van streamingdiensten in het leven van Nederlandse jongeren te komen kunnen de keuzes die de jongeren maken op het gebied van streamingdiensten begrepen worden. Internationale literatuur verdiept zich in de ervaringen van kijkers van streamingdiensten. Er wordt echter in deze onderzoeken gesproken van consumenten in algemene zin waarbij er geen onderscheid wordt in leeftijd. Vanwege de bovengenoemde lacunes in de literatuur is het relevant om onderzoek uit te voeren dat zich specifiek richt op de betekenisgeving van het consumeren van streamingdiensten van jongeren in Nederland. Het is van belang om onderzoek te doen naar de ervaringen het kijkgedrag om te zorgen dat men hier bewuste keuzes over kan maken. Omdat het gaat om ervaringen is gekozen voor een kwalitatieve benadering van het onderzoek waarbij diepteinterviews zijn gehouden. De getranscribeerde interviews zijn geanalyseerd door middel van een thematische content analyse om patronen en thema’s te onderscheiden. Uit de codes zijn vier hoofdthema’s geïdentificeerd die bijdragen aan de betekenisgeving van consumenten van streamingdiensten: keuzeproces, kijkgedrag, emotie en effect. Uit deze thesis is gebleken dat de keuze voor een streamingdienst wordt beïnvloed door een aantal factoren, namelijk het aanbod dat de streamingdienst beschikbaar stelt, de sociale omgeving van de kijker, het ontwerp van het platform en de hoeveelheid aan keuzes. Het kijken naar de streamingdiensten gebeurt veelal routinematig tijdens een maaltijd of in de avond voor het slapengaan. Als consumenten zich kunnen herkennen in een situatie en dit wekt een extra interesse op voor bepaalde content. De meeste jongeren bezitten geen kabeltelevisie meer en nemen sinds de komst van streamingdiensten minder snel genoegen met content die minder interessant is. De stemming van de kijker heeft invloed op het kijkgedrag, maar streamingdiensten kunnen andersom ook emoties oproepen bij kijkers. Drijfveren voor kijkers om streamingdiensten te consumeren zijn: ontspanning, vermaak, gezelligheid, tijdsbesteding, afleiding en het opdoen van kennis. Het kijken kan achteraf leiden tot schaamte en spijt doordat dit voor minder productiviteit heeft gezorgd. Ondanks dat het educatieve karakter van de NPO aansluit op de behoefte van de consument om kennis op te doen, is de streamingdienst niet erg populair onder jongeren die de NPO associëren met oubolligheid. Jongeren zouden graag zien dat de NPO meer investeert in prikkelende, educatieve programma’s voor de jongere generatie.

, , , , , ,
Simone Driessen
hdl.handle.net/2105/65027
Media & Journalistiek
Erasmus School of History, Culture and Communication

Merel Masselink. (2022, June 27). Streamingdiensten in de spotlight Een thematische analyse over de betekenis van streamingsdiensten in het leven van Nederlandse jongeren. Media & Journalistiek. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/65027