In dit onderzoek is gekeken naar de manier waarop Nederlandse voetbalcommentatoren op televisie betekenis geven aan etniciteit bij wedstrijden van het Nederlands mannenvoetbalelftal. De belangrijkste aanleiding voor dit onderzoek was de manier waarop er door sportmedia met etniciteit wordt omgegaan en in hoeverre Nederlandse voetbalcommentatoren uitdragers zijn van etnische stereotypen. In eerste instantie is dit onderzoek een toevoeging op huidige (internationale) studies op het gebied van stereotypen over zwarte en witte voetballers, waarin zwarte spelers over het algemeen worden gekenmerkt door hun fysiek en witte spelers vaker door hun spelintelligentie. Daarnaast is het een toevoeging op Nederlands onderzoek door te kijken naar de manier waarop stereotypering rondom de grootste etnische minderheidsgroepen van Nederland aan bod komt. Ook is er gekeken in hoeverre nationalisme van invloed is op de manier waarop spelers worden besproken en in hoeverre dit verschilt met de manier waarop commentatoren over spelers van de tegenstander spreken. In dit onderzoek is een content analyse uitgevoerd op het Nederlandse commentaar van de publieke omroep van tien wedstrijden van het Nederlands elftal. Hierbij is al het relevante commentaar getranscribeerd door de onderzoeker. Het relevant commentaar betrof al het commentaar waarin er iets over een speler werd gezegd waar ook een waardeoordeel aan vasthing. Vervolgens is door middel van een content analyse gekeken of er eventuele stereotyperende patronen te vinden waren in het commentaar. De resultaten laten zien dat er bij Nederlandse sportcommentatoren veel meer aandacht is voor spelers van het Nederlands elftal ten opzichte van spelers van de tegenstander, maar dat de manier van aandacht niet zo verschillend is. Daarbij lijken de resultaten rondom het thema fysieke aspecten van witte spelers en zwarte spelers redelijk overeen te komen met de resultaten van andere (internationale) studies, waarin er meer aandacht bleek te zijn voor de fysieke aspecten van zwarte spelers ten opzichte van witte spelers. Het lijkt er dus op dat ook bij wedstrijden van het Nederlands elftal stereotypering naar voren komt. Daarbij lijkt er een speciale behandeling te zijn voor een specifieke speler van het Nederlands elftal, waardoor die resultaten voorlopig misschien lastiger in een brede context te plaatsen zijn. Hoewel een deel van de resultaten van deze studie overeenkomen met de resultaten van eerdere studies naar dit onderwerp, zullen vooral de suggesties voor vervolgonderzoek die in deze studie worden voorgesteld uitgevoerd moeten worden om de resultaten van een sterkere onderbouwing te voorzien.

, , , , , ,
Jacco van Sterkenburg
hdl.handle.net/2105/65030
Media & Journalistiek
Erasmus School of History, Culture and Communication

Joep van Meyel. (2022, June 27). De betekenisgeving aan etniciteit in het Nederlands televisiecommentaar tijdens wedstrijden van het Nederlands elftal. Media & Journalistiek. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/65030