Wetenschappelijk onderzoek heeft eerder al aangetoond dat sportmedia gebruikmaken van bepaalde etnische stereotypen. Hierdoor worden hiërarchieën in de samenleving bevestigd en versterkt. Zo worden er in de media gebruik gemaakt van verschillende discoursen rond het begrip ‘etniciteit’. Sportcommentatoren associëren bepaalde kenmerken en eigenschappen met zowel witte als zwarte spelers. Witte spelers worden veelal geassocieerd met mentale kenmerken, zwarte spelers met fysieke kenmerken. Het doel van dit onderzoek is om meer inzichten te bieden in de betekenissen die voetbalsupporters geven aan de etniciteit van spelers. De onderzoeksvraag van deze studie kan als volgt geformuleerd worden: Welke betekenissen geven supporters van voetbalclub Willem II aan de etniciteit van voetbalspelers in het algemeen en specifiek aan de etniciteit van spelers van Willem II? Om data te verzamelen heeft deze studie twintig deelnemers geïnterviewd aan de hand van focusgroep interviews. Al deze deelnemers zijn supporters van de Tilburgse voetbalclub Willem II. Door deze doelgroep te interviewen is het mogelijk om te onderzoeken welke betekenissen supporters geven aan voetbalspelers in het algemeen, en voetbalspelers van hun eigen club Willem II. De analyse laat zien dat voetbalsupporters zich op verschillende manieren identificeren met hun club. De meeste respondenten zien geen belangrijke rol weggelegd voor de media in het bevestigen van stereotypering, omdat zij niet naar het commentaar luisteren wanneer zij een voetbalwedstrijd kijken op televisie. Daarnaast tonen de resultaten aan dat supporters van Willem II in staat zijn verschillende groepen te onderscheiden in het mannenvoetbal en deze groepen te associëren met bepaalde eigenschappen en kenmerken. Op het moment dat respondenten betekenis geven aan de etniciteit van spelers van hun eigen club putten zij uit een clubvertoog in plaats van een etnisch vertoog. Het clubvertoog overstijgt in die zin het vertoog van etniciteit. Respondenten vinden het vooral belangrijk dat spelers van Willem II hard werken, doorzetten en loyaliteit tegenover de supporters en club tonen. Etnische diversiteit wordt door de respondenten aangemoedigd, mits het team van Willem II geen vreemdelingenlegioen wordt.

, , , , , ,
Jacco van Sterkenburg
hdl.handle.net/2105/65039
Media & Journalistiek
Erasmus School of History, Culture and Communication

V.T.G.Y. van den Oetelaar. (2022, June 27). Door de ogen van de twaalfde man De betekenissen die voetbalsupporters van Willem II geven aan de etniciteit van spelers in het algemeen en spelers van Willem II. Media & Journalistiek. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/65039