Schoolkinderen zitten gemiddeld vier uur per dag achter een scherm, en het gebruik van smartphones neemt de laatste jaren alleen maar toe. Ze gebruiken daarop veel sociale media. Ten gevolge van de enorme blootstelling aan technische apparaten en sociale media verkrijgen kinderen hun informatie voor een groot deel hiervandaan. Deze tendens brengt het risico met zich mee dat via sociale media nieuwsartikelen worden verspreid welke niet objectief en geverifieerd hoeven te zijn. Door digitale ontwikkelingen zoals smartphones en Web 2.0 zijn ook de journalistieke nieuwsmedia veranderd. Een belangrijk concept binnen het tegenwoordige nieuwsmedialandschap is het hybride mediasysteem. Hierin wordt gesteld dat de praktijken, routines, technologieën en logica’s van traditionele media, zoals kranten en televisie interacteren met nieuwere media die zich veelal op internet bevinden, zoals sociale media. Daarnaast is een nieuwe medialogica, de publieklogica ontstaan. Het publiek wordt in tegenstelling tot de meeste andere logica’s gezien als actieve nieuwsgebruikers. Daarbij zoeken de nieuwsmedia interactie met het publiek en vindt er meer participatie van het publiek plaats in de nieuwsproductie. Eerdere onderzoeken naar hybriditeit en publieklogica zijn voornamelijk gericht op nieuwsmedia met een volwassendoelgroep en op de interactie van nieuwsmedia met Twitter. Om na te gaan hoe het Jeugdjournaal zich navigeert in een modern mediasysteem is in dit onderzoek geanalyseerd in hoeverre er sprake is van hybriditeit en publieklogica in het ‘traditionele’ medium het Jeugdjournaal. Met een kwantitatieve inhoudsanalyse zijn de afleveringen van het Jeugdjournaal zowel tekstueel als audiovisueel geanalyseerd. Daarnaast zijn polls, die het Jeugdjournaal dagelijks verspreid, opgenomen in dit onderzoek. Uit de resultaten is gebleken dat in de afleveringen het meest en het langst is 3 berichtgegeven over nieuws met betrekking tot sociale media. Echter, er werd gemiddeld minder tijd besteed aan deze nieuwssegmenten in vergelijking met de segmenten over cultuur, corona, conflicten en rampen, het onderwijs, de samenleving, sport en immigratie en discriminatie. Daarnaast kwam in een klein deel van de berichtgeving content afkomstig van sociale media voor. Ook is gebleken dat er langer werd berichtgegeven over nieuws waarover eerder op de dag polls waren verspreid, dan over nieuws zonder bijbehorende polls. Echter, opvallend was dat de populariteit van de polls (stemmen, reacties en favorieten) geen invloed hadden op de berichtgeving. Dit onderzoek toont aan dat er in beperkte mate sprake is van zowel hybriditeit als publieklogica in het Jeugdjournaal. Er is met dit onderzoek meer inzicht verkregen in hoe traditionele media zich bewegen in een veranderend medialandschap. Ze interacteren met de praktijken en kennis van sociale media. De bevindingen geven ook aan dat technologische mogelijkheden en publieksoriëntatie belangrijker zijn geworden voor de logica van nieuwsmedia. In de praktijk impliceren de resultaten dat de journalistiek anno 2022 is veranderd. Waar vroeger journalistieke nieuwsprofessionals en de elite de nieuwsproductie verzorgden, participeren tegenwoordig ook burgers aan de nieuwsproductie door middel van sociale media en interactieve tools zoals polls.

, , , , , ,
dr. R.A. Harder
hdl.handle.net/2105/65059
Media & Journalistiek
Erasmus School of History, Culture and Communication

Aida Sheikhi. (2022, June 27). Het Jeugdjournaal in een veranderend medialandschap De invloed van hybriditeit en publieklogica op het Jeugdjournaal. Media & Journalistiek. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/65059