Cryptovaluta zijn niet meer aan te ontkomen. Kranten en sociale media besteden op dagelijkse basis aandacht aan de digitale munten. De volatiele cryptomarkt lijkt voor veel journalisten en twitteraars vaak genoeg nieuwswaardig. Het is de vraag in hoeverre er een relatie is tussen mediaberichtgeving en de koers van de cryptovaluta. In dit onderzoek is gekeken naar de verschillen tussen traditionele media en sociale media. Om dit te onderzoeken is zowel een automatische als handmatige kwantitatieve inhoudsanalyse uitgevoerd. Hiervoor zijn artikelen van zes landelijke kranten uitgezocht: Algemeen Dagblad, De Telegraaf, NRC, Het Financieele Dagblad, de Volkskrant en Trouw. Daarnaast zijn er tweets binnengehaald. Al deze berichten kwamen uit de periode tussen 1 januari 2018 en 1 januari 2022. Uiteindelijk blijkt dat het aantal tweets meer gecorreleerd is met de koers dan met het aantal krantenartikelen. Met name Het Financieele Dagblad besteedt veel aandacht aan cryptovaluta en kan daarmee invloed uitoefenen op de lezers. In een steekproef van duizend krantenartikelen en vijfhonderd tweets is gekeken of er gebruik werd gemaakt van het potentieframe, het gainframe of het lossframe. Het gainframe is zowel in de kranten als op Twitter het meest gebruikte frame. In de tweets is haast nauwelijks ruimte voor het lossframe. Alle drie de frames in de krantenartikelen blijken gecorreleerd aan de koers, terwijl dit op Twitter alleen voor het gainframe geldt. Uiteindelijk kan er gesteld worden dat er een relatie is tussen de mediaberichtgeving en de koers van cryptovaluta. De media kunnen burgers beïnvloeden op het gebied van investeren in cryptovaluta, waardoor het belangrijk is dat burgers zich hier bewust van zijn. Voor vervolgonderzoek is het interessant om te kijken of Het Financieele Dagblad een functie heeft als intermedia agenda-setter. Ook kunnen behalve Twitter nog andere sociale media en hun relaties met de koers worden onderzocht.

, , , , , , , ,
Dr. P.C. Ruigrok
hdl.handle.net/2105/65081
Media & Journalistiek
Erasmus School of History, Culture and Communication

Jelle van der Walle. (2022, June 27). Cryptovaluta in de media Een kwantitatieve inhoudsanalyse van cryptovaluta in de traditionele media en op sociale media van 2018 tot 2022. Media & Journalistiek. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/65081