Hoewel er stappen gezet worden naar meer gendergelijkheid op de werkvloer, is er toch nog steeds sprake van genderongelijkheid, waar vrouwen op de werkvloer benadeeld worden in hun ontwikkeling. Om genderongelijkheid aan te pakken is genderinclusie essentieel. Om genderinclusie beter te bestuderen is het belangrijk om naar verschillende organisatiecultuurtypen te kijken. In deze scriptie wordt onderzoek gedaan naar of bepaalde organisatiecultuurtypen bijdrage en invloed hebben op bevordering van genderinclusie. Genderinclusie bestaat uit drie dimensies: eerlijkheid, benutting van talent en ondersteuning. Er zijn vier organisatiecultuurtypen: familiecultuur, adhocracy cultuur, marktcultuur en hiërarchische cultuur. Om de onderzoeksvraag te beantwoorden zijn er 15 interviews gehouden met vrouwelijk medewerkers binnen Platform31 met verschillende functies. Met name familiecultuur en adhocracy cultuur dragen bij aan genderinclusie. In vervolgonderzoek moet genderinclusie breder onderzocht worden. Dit betekent onder andere dat mannen ook geïnterviewd moeten worden en dat binnen meerdere organisaties genderinclusie onderzocht moet worden. Daarbij moeten ook factoren, zoals etniciteit en het breder trekken van gender dan alleen man en vrouw, worden meegenomen.

Dr. José Nederhand, Margot Kersing
hdl.handle.net/2105/66020
Public Administration
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Alisha Arjun Sharma. (2022, August 10). Hoe leidt aanwezigheid van bepaalde organisatiecultuurtypen tot genderinclusie binnen Platform31?. Public Administration. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/66020