Gebiedsontwikkelingen in stationsgebieden laten zich niet gemakkelijk inkaderen, juist met de verschillende perspectieven die belicht kunnen worden in een dergelijk langlopende transformatie. Twee begrippen staan centraal in het onderzoek, samenwerking en leiderschap. Dergelijke “container” begrippen krijgen in deze studie een concrete invulling, geënt op de verschillende te doorlopen fasen in een gebiedsontwikkeling. Daarbij is de afslag genomen om het politiek -bestuurlijk en ambtelijk leiderschap als bril op te zetten om naar de gebiedsontwikkeling te kijken. De veronderstelling in de studie is dat er lessen te trekken zijn uit samenwerkingskeuzes en sturing die gegeven is in de fasering. Daarbij is de private praktijk van de twee gebiedsontwikkelingen in Den Haag en Rotterdam als inkleuring meegenomen in de studie, maar bewust niet als uitgangspunt gekozen. Het publieke speelveld is de plek waar lessen zich kunnen vormen, waarbij de centrale vraag in dit onderzoek luidt: Welke lessen met betrekking tot samenwerkingsvormen en leiderschap kunnen worden getrokken uit de Sleutelprojecten en bijbehorende gebiedsontwikkelingen te Den Haag en Rotterdam?

De bovenstaande centrale vraag wordt in de studie beantwoord door literatuuronderzoek en interviews met betrokken ambtenaren en bestuurders van destijds actieve partijen , met name door de volgende onderdelen:

  • Het definiëren van samenwerkingsvormen vanuit de wetenschappelijke literatuur;
  • Het definiëren van leiderschap en de onderdelen daarvan die zich laten gelden in de wetenschappelijke literatuur;
  • Het formuleren van de fasen zoals de literatuur die benoemd voor gebiedsontwikkeling ;
  • Middels de analysemodellen en de bijbehorende scores worden conclusies getrokken en lessen geformuleerd, met daarbij aanbevelingen (voor vervolgonderzoek).
G. Mingardo (Giuliano)
hdl.handle.net/2105/66302
Master City Developer
Erasmus School of Economics

R. Noordergraaf (Reinard). (2023, February 20). Een sleutelproject dat meerdere deuren opent. Een zoektocht naar lessen voor samenwerking en leiderschap in stationsgebieden. Master City Developer. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/66302