Steden groeien en trekken een grote schare bewoners en gebruikers aan. De stad is veranderd van een plek voor werk en productie, in een plek waar een mix van consumentgerichte voorzieningen de aantrekkingskracht bepaalt. Door verstedelijking en intensivering van functies van de stad wordt het steeds drukker en ontstaan op tal van plekken vraagstukken ten aanzien van de leefbaarheid en balans. De groei van steden heeft implicaties op zowel sociaal-maatschappelijke als economische onderwerpen. In deze scriptie staan de gevolgen centraal van het stedelijk toerisme voor de bewoner en wat dit betekent voor de steun aan toerisme en de bereidheid tot participatie.

G. Mingardo (Giuliano)
hdl.handle.net/2105/66303
Master City Developer
Erasmus School of Economics

E.J. Kleine (Evert Jan). (2023, February 15). Welkom aan de toerist! Doen bewoners mee.?. Master City Developer. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/66303