Veel Nederlandse steden kampen vandaag de dag met majeure opgaven, zoals onder meer het bouwen van grote aantallen nieuwe woningen voor de vele woningzoekenden, het aantrekken van (hoogwaardige) bedrijvigheid voor een sterke stedelijke economie en het tegelijkertijd voorzien in een groene, duurzame en gezonde leefomgeving. Door al deze opgaven neemt de druk op de ruimte in deze steden steeds verder toe. In feite is er een continue strijd om ruimte gaande tussen allerlei ‘urgente’ ruimtevragers. Te midden van deze strijd blijven, zo laat voorliggend onderzoek zien, de (platte) daken van stedelijk vastgoed als potentiële ‘ruimtebieder’ voor allerlei opgaven vaak nog te veel buiten beeld.

In dit onderzoek is daarom op zoek gegaan naar concrete mogelijkheden om onder regie van de gemeente, als dé lokale beleidsbepaler, te komen tot een structurele en integrale dakenaanpak voor gemeenten. Als scope is er voor gekozen om de acht gemeenten verenigd in de Verstedelijkingsalliantie Zuid-Holland centraal te stellen, omdat met name zij momenteel – in de dichtstbevolkte provincie van het land – voor een veelheid aan binnenstedelijk te accommoderen opgaven aan de lat staan. Het betreft de gemeenten: Leiden, Den Haag, Zoetermeer, Rijswijk, Delft, Schiedam, Rotterdam en Dordrecht.

S. Nijhuis (Steffen)
hdl.handle.net/2105/66304
Master City Developer
Erasmus School of Economics

J. Scholten (Jeroen). (2023, January 26). Slim schaken op (platte) daken. Master City Developer. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/66304