Waar voorheen het Bruto binnenlands product (BBP) de manier was om de welvaart van een land uit te drukken, blijkt nu de algemene gezondheid, inclusiviteit en duurzaamheid hierin te ontbreken. Daarom zetten partijen vanuit de overheid, markt en maatschappij in op een integrale visie die verder kijkt dan uitsluitend het BBP, via de Sustainable Development Goals (SDG’s) en de Monitor Brede Welvaart. Een specifieke groep, sociale ondernemingen, past deze integrale visie al toe. Sociale ondernemingen zijn hybride organisaties en combineren eigenschappen van overheid, markt en maatschappij. Hun hoofddoel is maatschappelijke impact. Hoewel zij bijdragen aan het verbreden van de welvaart, lijken zij onvoldoende (h)erkend te worden. Dit zorgt voor barrières die de performance van sociale ondernemingen belemmeren. Uitvoerig wetenschappelijk onderzoek naar maatschappelijke impact via sociale ondernemingen ontbreekt momenteel. In het verlengde hiervan ontbreekt onderzoek naar de rol van boundary organizations en boundary objects om maatschappelijke impact te effectueren. Dit onderzoek biedt met kwalitatieve onderzoeksmethoden via documentanalyse, diepte-interviews en participatieve observatie een verklaring voor de rol van een boundary organization en een boundary object om de barrières te helpen overkomen. Hier staat MAEX model voor de boundary organization en staat de Social Handprint model voor een boundary object. MAEX helpt in het meten van maatschappelijke impact en maakt dit meetbaar door deze impact te monetariseren met de Social Handprint. Het netwerk van sociale ondernemers wordt binnen dit onderzoek omschreven als sociaal kapitaal. Uit dit onderzoek blijkt dat een boundary organization bijdraagt aan de performance van sociale ondernemingen door het sociaal kapitaal te vergroten en het gesprek te faciliteren met het boundary object. Daarnaast bevestigt dit onderzoek dat sociaal kapitaal en een boundary object elkaar wederkerig versterken. Verder blijkt een boundary object het effectiefst, wanneer het de complexe eigenschappen van de brede welvaart reflecteert. Dit kan ook op lange termijn worden ingezet om cultuurverandering te realiseren en barrières af te breken, waarmee de performance van sociale ondernemingen vergroot. Een aanvulling vanuit dit onderzoek is dat de effectiviteit van een boundary object afneemt wanneer er een ongelijke positionering is tussen de actoren die het boundary object gebruiken.

, , , , , ,
Dr. ir. Beitske Boonstra, Dr. Ingmar van Meerkerk
hdl.handle.net/2105/66322
Public Administration
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Enrico Usmanij. (2022, July 24). Verbindende Organisaties binnen Overheid, Markt en Maatschappij ter Verbreding van de Welvaart. Public Administration. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/66322