Na de gewelddadige dood van Bianca, Sarah en Humeyra blijkt uit een ingesteld onderzoek dat er urgente knelpunten aanwezig zijn in de samenwerking tussen het zorg- en veiligheidsdomein. Er ontbreekt een integrale samenwerking tussen de twee domeinen en om die reden heeft de Stuurgroep Zorg en Veilig van de Gemeente Rotterdam de opdracht gegeven voor het inrichten van een Lokale Samenwerking Zorg en Veilig (LSZV). Het doel van het onderzoek is analyseren welke invloed vertrouwen heeft op de samenwerking binnen een netwerk governance LSZV. Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: “Wat is de invloed van vertrouwen op de samenwerking in een netwerk governance Lokale Samenwerking Zorg en Veilig in Rotterdam?” Om antwoord te kunnen geven op deze vraag is er kwalitatief onderzoek uitgevoerd door interviews af te nemen en observaties te doen binnen twee netwerken waarin zorg en veilig samenwerken. Uit de resultaten blijkt dat intentioneel vertrouwen een grote invloed heeft op samenwerking. Zonder intentioneel vertrouwen vindt er namelijk geen samenwerking plaats. Intentioneel vertrouwen wordt gecreëerd door het uitblijven van opportunistisch gedrag. Het hebben van een gemeenschappelijk doel aan de start van de samenwerking zorgt ervoor dat actoren het gevoel hebben dat eenieder dit doel wil nastreven en opportunistisch gedrag zal uitblijven. Hierdoor is intentioneel vertrouwen vanaf het begin van de samenwerking aanwezig. Daarnaast is gebleken dat cognitief en empathisch vertrouwen ook invloed kunnen hebben op de samenwerking, mits er intentioneel vertrouwen aanwezig is. Ook is gebleken dat de variabelen communicatie, autonomie, stabiliteit en coördinatie een versterkend effect hebben op het verband tussen vertrouwen en samenwerking. Op basis van de resultaten zijn er een aantal aanbevelingen opgesteld. Het is aan te bevelen om te coördineren op een gemeenschappelijk doel. De kans is daarmee groter dat actoren het doel blijven nastreven waardoor intentioneel vertrouwen aanwezig blijft. Ook is het aan te bevelen om de samenwerking te evalueren zodat verbeterpunten uitgesproken en opgepakt kunnen worden. Daarnaast is het aan te bevelen om te sturen op intrinsieke motivatie bij actoren. Dit zorgt ervoor dat een actor meer tijd en moeite in het netwerk wil steken. Ook is het aan te bevelen om formele contactmomenten aan te vullen met informele contactmomenten, zodat men elkaar beter leert kennen. Als laatste is het aan te bevelen om een sociale kaart te ontwerpen met contactpersonen van organisaties zodat men ook weet wie er buiten het netwerk om gecontacteerd kunnen worden. De samenwerking hoeft dan niet vast te lopen wanneer een contactpersoon binnen het netwerk afwezig of niet bereikbaar is.

Dr. Peter Marks, Prof. Dr. Harry Geerlings
hdl.handle.net/2105/66335
Public Administration
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Elise de Reu. (2022, August 6). “De kracht van vertrouwen: De invloed van vertrouwen op de samenwerking in een netwerk governance”. Public Administration. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/66335