Het doel van dit onderzoek is om inzicht te verkrijgen over de invloed van verschillende aanpakken op de binding van hoogopgeleide jongeren in landelijke gemeenten. In verschillende landelijke gemeenten vindt een braindrain plaats, hoogopgeleide jongeren vertrekken structureel naar steden. Een gemeente waar dit verschijnsel plaatsvindt is de gemeente Altena. De invloed van drie vormen van governance zijn onderzocht, namelijk de hiërarchische overheid, samenwerkende overheid en zelforganisatie. Ook is de invloed van drie type beleidsinstrumenten onderzocht, namelijk informatieve instrumenten, economische instrumenten en juridische instrumenten. In dit onderzoek is geprobeerd om antwoord te geven op de volgende hoofdvraag: ‘In hoeverre zijn de verschillende vormen van governance en de verschillende instrumenten succesvol om hoogopgeleide jongeren te binden aan de gemeente Altena?’ In dit onderzoek worden vier verschillende cases onderzocht, namelijk de gemeente Hulst, gemeente Oost-Gelre, gemeente Winterswijk en gemeente Land van Cuijk. Het doel van de caseonderzoeken is het effect van de gekozen governancevorm en instrumenten op de problematiek te onderzoeken. Daarnaast wordt de case onderzocht in de gemeente Altena om de toepasbaarheid van de resultaten in gemeente te onderzoeken. De cases worden onderzocht door middel van documentenanalyse en interviews. Uit de resultaten blijkt dat hiërarchische overheid, samenwerkende overheid en zelforganisatie alle drie succesvol kunnen zijn om hoogopgeleide jongeren te binden aan landelijke gemeente, zoals Altena. Hetzelfde geldt voor de beleidsinstrumenten. Informatieve instrumenten, economische instrumenten en juridische instrumenten kunnen alle drie succesvol zijn om hoogopgeleide jongeren te binden. Zowel voor de vormen van governance als de verschillende beleidsinstrumenten geldt dat ze niet per definitie succesvol zijn. De succesvolheid is afhankelijk van een aantal factoren, namelijk de inhoud, het beleidsdomein, de relatie tussen governancevorm en beleidsinstrumenten en tijd- en plaatsgebonden factoren.

Prof. Dr. Harry Geerlings, Dr. Ir. Beitske Boonstra
hdl.handle.net/2105/66336
Public Administration
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Erwin Verburg. (2022, August 6). Hoe kan de braindrain in de gemeente Altena worden bestreden?. Public Administration. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/66336