Organisatieveranderingen verlopen niet altijd zonder problemen. Het unfreezing proces of urgentiebesef creëren is de eerste en een belangrijke stap om weerstand bij medewerkers te voorkomen. Het doel van dit onderzoek is te onderzoeken of visualisatie van informatie een manier is om het unfreezing proces te beïnvloeden, door te focussen op de mening en het gedrag van individuen. Dit wordt gedaan door middel van de onderzoeksvraag: “Wat is de invloed van visualisatie op het draagvlak voor veranderingen bij medewerkers binnen de publieke sector?”. Draagvlak voor veranderingen wordt hierbij uitgedrukt in readiness for change, commitment to change, openness to change en cynisme over organisatieverandering. De resultaten van het onderzoek laten zien dat er nauwelijks significante verschillen te vinden zijn tussen de verschillende experimentgroepen. Alleen bij readiness for change vertoonden de respondenten significante verschillen. Op basis van dit onderzoek kan dus geconcludeerd worden dat visualisatie nauwelijks effect heeft op het beïnvloeden van het draagvlak van medewerkers. Deze resultaten komen voort uit experimenteel surveyonderzoek. Er zijn drie verschillende vignetten geconstrueerd en gerandomiseerd uitgezonden onder medewerkers binnen het CAK. Het gaat om een communicatie van een verandering zonder enige toelichting, een met tekstuele toelichting en een met visuele toelichting. Deze vignetten zijn door de respondenten beoordeeld door een score toe te wijzen aan items voor readiness for change, commitment to change, openness to change en cynisme over organisatieverandering. Doordat enkel een significant verschil te vinden is bij readiness for change, kan geconcludeerd worden dat visualisatie minimaal bijdraagt aan het beïnvloeden van het unfreezing proces. Het kan ingezet worden om de noodzaak van verandering te duiden. Om het proces verder vorm te geven, is het voor verandermanagers interessant ook een manier te vinden om commitment to change en openness to change te vergroten en cynisme te minimaliseren. Vervolgonderzoek kan uitwijzen of andere vormen van visualisatie hieraan kunnen bijdragen, of dat dit op een andere manier bewerkstelligd kan worden

Dr. V.M.F. Homburg, Dr. J.B. ten Berge
hdl.handle.net/2105/66415
Public Administration
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Roxanne van Hensen van Uningen. (2022, August 5). TALKING THE TALK OR SEEING THE WALK?. Public Administration. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/66415