Dit onderzoek heeft betrekking op de relatie tussen transactioneel, transformationeel en laissez-faire leiderschap en de wendbaarheid van het Rotterdamse havenbedrijf. Daarnaast is onderzocht of de mate van autonomie op de werkvloer invloed uitoefent op deze relatie. De hoofdvraag die centraal staat is dan ook: “Hoe beïnvloeden transactioneel, transformationeel en laissez-faire leiderschap de wendbaarheid van het Rotterdamse havenbedrijf en heeft de ervaren mate van autonomie een modererend effect op deze relatie?”. De verwachting was dat transactioneel leiderschap vanwege zijn focus op structuur en continuïteit een negatieve invloed zou hebben op de wendbaarheid en dat transformationeel leiderschap, dat zich juist richt op innovatie en verandering een positieve invloed zou hebben op wendbaarheid. Laissez-faire leiderschap zou vanwege het totale gebrek aan leiderschap en daarmee besluitvaardigheid ook de wendbaarheid negatief beïnvloeden. De gedachte was bovendien dat autonomie een belangrijke rol kon spelen in het versterken van positieve effecten en de negatieve effecten van leiderschap op wendbaarheid kon beperken. Uit het onderzoek is echter gebleken dat enkel laissez-faire leiderschap een significant negatieve invloed heeft op de wendbaarheid van het havenbedrijf en dat zowel transformationeel als transactioneel leiderschap geen rol van betekenis spelen. Daarnaast zijn er geen significante interactie-effecten gevonden tussen autonomie en de relatie leiderschapwendbaarheid. Een aanbeveling voor het havenbedrijf is derhalve om in te zetten op een actieve vorm van leiderschap, omdat uit de data geconcludeerd kan worden dat passief leiderschap een negatief effect heeft op de wendbaarheid van de organisatie. Dit kan door middel van extra trainingen en bewustwording creëren over de negatieve effecten van een passieve leiderschapsstijl, maar ook in het proces van recruitment zou aandacht moeten zijn voor kandidaten met een actieve leiderschapsstijl.

Dr. Robin Bouwman, Dr. Koen Migchelbrink
hdl.handle.net/2105/66457
Public Administration
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Robert Koster. (2022, August 7). Op koers richting een wendbare organisatie. Public Administration. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/66457