In dit onderzoek is geprobeerd om een antwoord te vinden op de volgende hoofdvraag: Wat is de invloed van de gebruikte implementatiestrategie op de effectiviteit van het beleidsimplementatiestrategieproces, volgens ambtenaren, in het geval van de invoering van de nieuwe wet inburgering in de regio Rijnmond? Op basis van het theoretisch kader werd verwacht, dat de gekozen strategie: top-down, bottom-up of gecombineerd, invloed zou hebben op de mate van discretie en de hoeveelheid clearences, ofwel tussenlagen, in het proces. Deze variabelen zouden op hun beurt invloed hebben op de effectiviteit van het proces. Om een antwoord te kunnen vinden op de hoofdvraag is gebruik gemaakt van interviews met medewerkers van verschillende gemeenten binnen de regio Rijnmond en is er een inhoudsanalyse uitgevoerd van belangrijke documenten omtrent dit onderwerp. Uit het onderzoek is gebleken dat er voor de invoering van de nieuwe wet gebruik is gemaakt van een gecombineerde implementatiestrategie. Deze gecombineerde strategie is echter niet volledig juist uitgevoerd, wat zorgt voor extra obstakels voor gemeentelijke medewerkers. Verder heeft de gecombineerde strategie een positief effect op de mate van discretie, die medewerkers ervaren. De mate van discretie heeft op zijn beurt weer een positief verband met de mate van implementatiebereidheid van medewerkers en dus op de effectiviteit van het proces. Ook de hoeveelheid clearences, ofwel tussenlagen, wordt beïnvloed door de gekozen strategie. Gemeenteambtenaren zijn tijdens de implementatie afhankelijk van veel verschillende lagen, afdelingen, instanties en partners. Om deze samenwerkingen te bevorderen wordt een aantal zaken ondernomen, ofwel er wordt gedaan aan verticale beleidscoördinatie. Verticale beleidscoördinatie heeft een positief effect op de effectiviteit van het proces, omdat deze kennisuitwisseling samenwerking en begrip voor anderen stimuleert en verhoogt. Deze coördinatie vindt echter niet tussen alle lagen plaats. Er is, onder andere, op dit vlak dus nog ruimte voor verbetering om de implementatie beter te laten verlopen. Op basis van deze resultaten is een drietal aanbevelingen gedaan voor in de toekomst namelijk: 1. investeer genoeg tijd en energie in goede coördinatie; 2. zorg voor een goed en consistent plan, voordat dit wordt uitgedragen; 3. neem zorgen en klachten van medewerkers serieus.

Prof. dr. S. van Thiel, Prof. dr. M. van der Steen
hdl.handle.net/2105/66471
Public Administration
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Annelotte Mensink. (2022, October 31). Regie naar de gemeente. Public Administration. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/66471