Het maken van goede afwegingen tussen verschillende aspecten in een gebiedsontwikkeling wordt steeds belangrijker en steeds complexer. Duurzame mobiliteit, natuurinclusief bouwen en een gezonde stad zijn allen voorbeelden van nieuwe maatschappelijke trends die een plek verdienen in een stedelijke verdichtingsopgave. Tegelijkertijd is de ruimte om deze thema's te incorporeren beperkt. Dit vraagt om objectief afgewogen keuzes tussen deze verschillende thema's (wonen, werken, recreeren, natuur, mobiliteit, enz.) Voor de ontwikkeling en/of instandhouding van natuur zijn inmiddels kengetallen en tools ontwikkeld. Ook elektrische deelmobiliteit wordt inmiddels uitgedrukt in besparing van standaard parkeerplaatsen en/of autobezit per huishoudens. Voor de incorporatie van sporten in een gebiedsontwikkeling worden veelal traditionele normen gehanteerd. Deze normen sluiten niet meer aan bij de maatschappelijke behoefte om te sporten in de openbare ruimte en zetten bovendien een gebiedsontwikkeling op slot door de starre output.

, , , , , , ,
Muilwijk, E.
hdl.handle.net/2105/69887
Erasmus School of Economics

Faems, R. (Roel). (2023, September 18). Sportvriendelijke leefomgeving. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/69887