Uit dit onderzoek blijkt dat corporaties een periode van laagconjunctuur kunnen benutten, juist omdat zij zich vanwege hun lange termijn perspectief relatief onafhankelijk van conjunctuur kunnen opstellen. Corporaties hebben ’staying power’ en een lange termijnvisie, in eerste instantie onafhankelijk van de marksituatie opgesteld. Zij zijn minder gevoelig voor schommelingen in de markt en zijn in staat om in een periode van laagconjunctuur bij te sturen. Hierdoor kunnen zij anticyclisch investeren waar andere partijen zich terugtrekken. Zij kunnen daarmee hun maatschappelijke ambities – over de langere termijn - realiseren tegen interessante voorwaarden. Maar dit gaat niet vanzelf: uit dit onderzoek blijkt dat er drie factoren in samenhang aanwezig moeten zijn om een ‘Window of Opportunity’ te creëren waarbinnen de corporatie kan profiteren van een periode van laagconjunctuur, te weten: a) Mogelijkheid: contextuele factoren, zoals wetgeving, bepalen de ruimte die de corporatie heeft om bij te sturen; b) Aanbod: externe factoren en de bijbehorende de beweging die ontstaat op de ontwikkelmarkt, maken of er kansen ontstaan waar een corporatie op in kan springen; c) Afwegingen: De interne factoren bepalen welke keuzes corporaties maken om kansen daadwerkelijk in te zetten in actie. Alleen als deze drie factoren in samenhang aanwezig zijn, kan de corporatie de kansen die ontstaan in een periode van laagconjunctuur ook zo optimaal mogelijk benutten.

, , , , , , , , ,
Haaren, J. van
hdl.handle.net/2105/69888
Erasmus School of Economics

Kalle, M. (Mette). (2023, August). Never waste a good crisis. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/69888