Dit onderzoek is gericht op het begrijpen van de invloed van verhalen (narratieven) op beslissingen in gebiedsontwikkelingsprocessen. Uit interviews en literatuuronderzoek blijkt dat er een interactie bestaat tussen narratieven, het zelf, de werkelijkheid en gedrag in gebiedsontwikkeling. In een aantal onderzochte casussen is er sterke identificatie met narratieve elementen en worden beslissingen daardoor beïnvloed. De rol en capaciteiten van de verteller (narrator) en de omstandigheden waaronder dat gebeurt blijken belangrijk te zijn voor de mate van narratieve invloed. Narratieven komen in verschillende vormen voor, sommigen richten zich op het team dat aan een gebiedsontwikkeling werkt en de belangrijke beslissers, terwijl anderen zich meer richten op een breder publiek. Sommige narratieven bieden ruimte om het vanuit een eigen perspectief verder te vertellen (open narratieven) en het narratief dus aan te passen, terwijl er ook narratieven zijn die geen variatie erop toestaan (gesloten narratieven). Dit onderzoek belicht de verschillende aspecten van narratieve invloed. Narratieve invloed op gedrag lijkt sterker te zijn wanneer er sprake is van transportatie in het narratief. Personen die maatschappelijk betrokken zijn bij de omgeving van een gebiedsontwikkeling zijn gevoeliger voor transportatie in een narratief. Narrative competence van vertellers speelt daarnaast ook een grote rol voor de narratieve beïnvloeding van gedrag. Geconcludeerd kan worden dat narratieven invloed kunnen hebben op gedrag en beslissingen in gebiedsontwikkelingen, waarbij identificatie met de narratieve elementen en de rol van vertellers cruciale factoren zijn. Vanwege de invloed van narratieven op gedrag kan kennis en bewustzijn van narratieve invloed in gebiedsontwikkeling waardevol zijn voor gebiedsontwikkelaars om de voortgang en kwaliteit van projecten te bevorderen en bepaalde gebeurtenissen te begrijpen.

, , , , ,
hdl.handle.net/2105/69890
Erasmus School of Economics

Kruidenier, J. (Jan). (2023, August 28). Een goed verhaal. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/69890