De woningcrisis is een van de grootste maatschappelijke opgaven in ons land. De beperkte doorstroming van ouderen wordt als een van de oorzaken van de woningcrisis gezien. Deze ouderen wonen veelal in eengezinswoningen en houden zo ruimte bezet die beter voor gezinnen ingezet kan worden. Minister De Jonge streeft ernaar 900.000 woningen te bouwen voor 2030. In het Programma Wonen en zorg voor ouderen is opgenomen dat hiervan 290.000 woningen bestemd zijn voor ouderen. Zodat voldoende woningen voor ouderen beschikbaar komen en er een verhuisketen op gang gebracht kan worden. De woningen voor ouderen bestaat uit nultredenwoningen, geclusterde woningen en verpleegzorgplekken. De landelijke opgave wordt uitgesplitst naar woontype per regio en vastgelegd in regionale woondeals.

, , , , , , , ,
Haaren, J. (Jeroen)
hdl.handle.net/2105/69894
Erasmus School of Economics

Meijer, C. (Ciska). (2023, August). Wat willen de senioren zelf?. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/69894