Dit onderzoek is gericht op het leveren van een bijdrage aan de strategie die corporaties met bezit in dorpen in (toekomstige) onderdruk gebieden kunnen hanteren bij het maken van hun investeringsafwegingen. Zoals in het eerste hoofdstuk omschreven is de aanleiding voor het onderzoek; de discrepantie die er ligt tussen de opgave zoals deze verwoord is in de Nationale Prestatieafspraken en de werkelijke opgave in dorpen in (toekomstige) krimpgebieden. Waar in de NPA het landelijk tekort aan betaalbare woningen het uitgangspunt is, blijken deze tekorten er in veel dorpen niet of nauwelijks te zijn. De hoofdvraag die dat gegeven voor dit onderzoek oplevert is: Hoe kunnen woningcorporaties met bezit in dorpen in (toekomstige) onderdrukgebieden een effectief afwegingskader ontwikkelen om investeringsbeslissingen te nemen die zowel financieel als- maatschappelijke rendement maximaliseren? De doelstelling van het onderzoek is het ontwikkelen van een het creëren van een afwegingskader dat woningcorporaties in kunnen zetten voor hun investeringsafwegingen in en tussen dorpen in (toekomstige) onderdrukgebieden. Om dit doel te bereiken wordt in het tweede hoofdstuk de context geschetst die de basis vormt van het onderzoek. Er wordt een stuk geschiedenis beschreven van de ontwikkeling van dorpen in Nederland. Waarin duidelijk wordt dat de vroegere autonome dorpen grotendeels niet meer bestaan. Zij zijn vervangen door woondorpen, waar de hoeveelheid voorzieningen steeds minder wordt en de saamhorigheid afneemt.

, , , , , ,
Prof.dr. W.K. Korthals Altes
hdl.handle.net/2105/70580
Institute for Housing and Urban Development Studies

Remer, M.H. (Marieke). (2024, January). Dorpenmonitor. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/70580