Wanneer mannen en vrouwen keuzes maken rondom arbeid en zorg, blijkt de invloed van de sociale omgeving van de vrouw sterker naar voren te komen. De vrouw vergelijkt, overlegt, discussieert en spiegelt haar keuzes aan die van de omgeving. Dit betekent niet automatisch dat ze alle keuzes op dezelfde manier maakt of overneemt, maar de mening en oordelen spelen een belangrijke rol. Zij is op zoek naar best practices van anderen. De sociale omgeving van de man lijkt een minder belangrijke rol te spelen. De eigen partner speelt over het algemeen de belangrijkste rol als er beslissingen genomen moeten worden rondom zorg en arbeid. In veel thema’s lijkt de man alleen te overleggen met de eigen partner. Gechargeerd betekent dit, dat de sociale omgeving van de vrouw de meeste invloed heeft op keuzes rondom arbeid en zorg en dat de vrouw over het algemeen genomen hierin de leiding neemt.

Additional Metadata
Keywords verdeling arbeid en zorg, sociale omgeving, keuzeproces
Thesis Advisor Peper, Dr. A., Jetten, drs. L.F.J.
Persistent URL hdl.handle.net/2105/7282
Series Sociology
Citation
Hagenaars, Elke. (2010, June 25). Dag papa of Papa-dag.. Sociology. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/7282