Additional Metadata
Keywords politieke jongerenparticipatie, jongerenraad, jongerenpanel, monoculturele en multiculturele samenstelling, functioneren, etnische diversiteit
Thesis Advisor Heilbron, Prof. Dr. J., Peper, Dr. A.
Persistent URL hdl.handle.net/2105/9130
Series Sociology
Citation
Gloudi, L. (2011, May 3). Jongerenraden en jongerenpanels en de etnische diversiteit van de jongerenpopulatie in de samenleving.. Sociology. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/9130