In Nederland is en multiculturele samenleving; er wonen dus groepen mensen van verschillende etnische achtergronden woonachtig. Deze groepen hebben elk hun eigen culturele waarden die van invloed zijn op hun opvattingen over uiteenlopende onderwerpen. Het duiden van intieme relaties als wenselijk of verboden behoort tot een van deze onderwerpen. De Marrons, die een subgroep zijn binnen de Surinaamse gemeenschap in Nederland, zijn een van de vele aanwezige etnische groepen. In deze scriptie is door middel van veldonderzoek nagegaan hoe vrouwen binnen de Marrongemeenschap, vanuit de heersende opvattingen binnen deze cultuur, aankijken tegen interetnische relaties. De verschillende oordelen en meningen over de verschillende etnische partners in Nederland worden belicht en opvallend is het feit dat de meningen en oordelen van de 1ste en 2e generatie Marronvrouwen sterk tegenover elkaar liggen.

, , , , ,
Veld, Dr. T.W.M. (Theo), Meeteren, Dr. M.J. van
hdl.handle.net/2105/32293
Sociology
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Najoe, Y.M. (Yoanne). (2012, February). Mogelijke interetnische partners vanuit het perspectief van Marron-vrouwen in Nederland. Sociology. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/32293